dung dịch hoá học
& công nghệ

Vì nhân loại
Hạnh phúc

tốt hơn
môi trường
cộng với

about BEN+

Xin giới thiệu công nghệ vật liệu thân thiện với môi trường của Ben+.

Không sợ những thách thức và thay đổi, không ngừng nghỉ trong lĩnh vực công nghệ tái chế urethane. Polyol tái tạo của Benplus đã dẫn đến sự phát triển đang được sử dụng làm nguyên liệu thay thế thân thiện với môi trường.

BEN+ products

Doanh nghiệp thân thiện với môi trường nghĩ về môi trường
Giới thiệu sản phẩm của Benplus.
Nhiều loại hệ thống phù hợp với khách hàng.
  • vật liệu thân thiện với môi trường Xây dựng thiết bị thân thiện với môi trường, công nghệ tái chế urethane sự sử dụng
  • kỹ thuật sáng tạo Xây dựng thiết bị thân thiện với môi trường, sử dụng công nghệ tái sử dụng than bùn thải để công nhận năng lực kỹ thuật
  • sự tin tưởng và giao tiếp Quản lý minh bạch và xây dựng thiết bị thân thiện với môi trường, doanh nghiệp được người tiêu dùng tin tưởng

What BEN+ Does?

Thực hiện kỹ thuật, chất lượng, niềm tin
doanh nghiệp thân thiện với môi trường

Tạo ra công nghệ vật liệu thân thiện với môi trường với những thách thức không ngừng và kỹ thuật xuất sắc.

+

suy nghĩ về con người và môi trường Ngành công nghiệp cách nhiệt trong nước
doanh nghiệp dẫn đầu

Benplus sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường không độc hại thực hiện hóa học xanh.

Chúng tôi sẽ tiếp cận sản phẩm tốt hơn với những thử thách không ngừng và kỹ thuật tốt nhất.

nhiều hơn >>