Ben+ doanh nghiệp thân thiện với môi trường

lĩnh vực kinh doanh

Benplus là một công nghệ khác biệt đối với khách hàng
cung cấp giải pháp tối ưu.

giấy chứng nhận không liên quan sự bất mãn của trọng tài

khoa quản lý minh bạch Với sự cung cấp sản phẩm chất lượng cao
doanh nghiệp được người tiêu dùng tin tưởng

Tăng cường hiệu suất an toàn hỏa hoạn! Phát triển sản phẩm không khói Shim Jae Joon

Benplus Co., Ltd. chuyên về các loại polyol đặc biệt và không ngừng nghỉ. Thông qua đó, chúng tôi cung cấp cho khách hàng một hệ thống bán dẫn có độ bền cao. Hơn nữa, thiết bị kiểm tra Shim Jae Joon không ổn định phù hợp với việc sửa đổi luật xây dựng (Koncalymeter) tự sở hữu và không ngừng nghỉ. Chúng tôi đã hoàn thành việc phát triển sản phẩm không khói Shim Jae Joon.

độ dẫn nhiệt sự không thể diễn tả được thân thiện với môi trường