Ben+ doanh nghiệp thân thiện với môi trường

giới thiệu công ty

2019 - hiện tại

  • Tháng 8 năm 2020 Báo cáo an toàn quy trình (trước khi lắp đặt) quyết định "phù hợp" (Tổng công ty an toàn công nghiệp)
  • Tháng 4 năm 2020 Trước khi mở rộng trụ sở chính và khu công nghiệp sản xuất (tài sản bổ sung)
  • Tháng 5 năm 2019 Áp dụng chế độ báo cáo an toàn công đoạn (PSM) (Công ty An toàn Công nghiệp và Sức khỏe Công nghiệp)

2011 - 2018

  • Tháng 3 năm 2018 Mua lại doanh nghiệp bán các chất hóa học độc hại (Cục môi trường lưu vực sông Geumgang)
  • Tháng 1 năm 2015 Tổng hợp polyester polyol (4.800 tấn mỗi năm)
  • Tháng 12 năm 2011 Doanh thu hàng năm đạt 10 tỷ won

2000 - 2004

  • Tháng 8 năm 2004 Chuyển nhượng mở rộng trụ sở chính và nhà máy sản xuất (Geumsan) Chỉ định doanh nghiệp liên doanh (Cục doanh nghiệp vừa và nhỏ)
  • Tháng 1 năm 2001 Khởi động bộ phản ứng tổng hợp trên biển (sản xuất Green Polyol)
  • Tháng 6 năm 2000 Benplus Co., Ltd. thành lập công ty

Ben+ là trọng tâm của môi trường và con người

Giới thiệu Ben+ sản xuất và cung cấp hệ thống polyol và urethane,
nguyên liệu chính của vật liệu cách nhiệt urethane.

xem sản phẩm >>